اندیشه نیک ضامن رفتار نیک

یکی از رخ دادهایی که روزانه با آن رویاروییم و حتی بدان انس گرفته ایم، بروز اندیشه های منفی در ذهن ماست. پندارهای منفی هر زمان که بخواهند پیاپی در آشیانه ی ذهن مان جای می گیرند و به یک باره دنیای درون و برون مان اسیر دگرگونی می گردد؛ زیرا جهان رنگ و بو را از افکار ما می گیرد. ناگاه برگ های سبز درختان، دل آشفته مان می کنند و فصل ها و نغمه ها، خاکستری می شوند. چنان چه در پیرامون خود، خنده ای را بشنویم، یقیناً نشان هایی از تمسخر دارد و سکوت، نمایان گر توطئه است. نجابت نشان از سادگی و ایده های نو نشان از خودنمایی و تکبر است و ...

بدون شک این اندیشه های منفی، خود به خود به مغز آدمی راه می یابد؛ یعنی چه بخواهیم و چه نخواهیم پندارهای منفی جذب ذهن ما می گردند و بر رفتار ما تاثیر می گذارند.

خیلی ها، دنیا را از پشت صافی بدبینی (به جای صافی خوش بینی) می نگرند.آنها در هر موقعیت تنها موانع را مشاهده می کنند و هیچگاه فرصتهای بالقوه را نمی بینند. 

 براستی چرا اینگونه رفتار می کنیم؟

از کوفی عنان (دبیر کل سابق سازمان ملل و برنده صلح نوبل) پرسیدند: بهترین خاطره ی شما از دوران تحصیل چه بود؟  او جواب داد: «روزی معلم علوم ما وارد کلاس شد و برگه ی سفید رنگی را به تخته سیاه چسباند. در وسط آن لکه‌ای با جوهر سیاه نمایان بود.» معلم از شاگردان پرسید: «بچه ها در این برگه چه می بینید؟» همه جواب دادند: «یک لکه سیاه آقا.»

معلم با چهره ای اندیشمندانه لحظاتی در مقابل تخته کلاس راه رفت و سپس با دست خود به اطراف لکه سیاه اشاره کرد و گفت: «بچه های عزیز چرا این همه سفیدی اطراف لکه سیاه را ندیدید؟»

کوفی عنان می گوید: «از آن روز تلاش کردم اول سفیدی (خوبی‌ها، نکات مثبت، روشنایی ها و…) را بنگرم.»

در انتهای کلام حضرت امیر می فرماید: اندیشه نیک و مستقیم بهترین اندیشه بشر است. پس نیک بیاندیشیم تا نیک رفتار کنیم.

یا حق

/ 1 نظر / 61 بازدید
یاس

مرسی