HSE هدف یا آرزو؟

براستی چرا علیرغم تغییر متعدد مدیریت ها وضعیت HSE تغییر چندانی نمی کند و نشانه هایی از  بهبود در آن دیده نمی شود؟

این سوالی است که سالها است که ذهن بسیاری از کارشناسان، متخصصان و صاحبنظران این حوزه را به خود مشغول کرده است.

با اکثر مدیران HSE که هم صحبت می شویم می بینیم آنها آرزوهای خوبی برای HSE دارند. آرزوهایی نظیر کاهش میزان مرگ و میر، کاهش حوادث، کنترل خطرات و از این دست، ولی نکته مشترک تمامی آنها این است که در رسیدن به آن ها مسیری بس طولانی را تصور می کنند و بعضاً خودرا از رسیدن به آنها عاجز می دانند.

 نکته کلیدی همینجاست اینها همه آرزو هستند یعنی خواسته هایی مبهم که برای رسیدن به آن هیچ گونه تفکر و تأملی صحیح و سازنده در کار نیست.

 در حالیکه برای موفقیت در HSE به آرزو نیاز نداریم به چیزهای دیگری نیاز داریم که یکی از آنها نامش هدف است. هدف یک نوع خواسته یا آرزوی واقعی است که برای نیل به آن باید با نگرشی سیستمی و  برنامه محور حرکت کرد.

به نظر من شاید یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت HSE این است که به جای هدف فقط آرزو داریم. نه؟

/ 0 نظر / 82 بازدید