اقتصادHSE‌

این یک واقعیت آشکار است که اگر متخصصان HSE نتوانند مزایا و منافع حاصل از اجرای طرح و برنامه های HSE‌ را به صورت عدد و رقم و بر مبنای پول محاسبه کنند شاید هیچگاه نتوانند نظر مساعد مدیران ارشد خود را  جلب نمایند.
بدون شک HSE‌ دستاوردهای ارزشمند اخلاقی-انسانی- فنی و مهندسی و اجتماعی دارد ولی شاید تا زمانیکه این منافع و دستاوردها با مزایای اقتصادی در هم آمیخته نشوند مدیران صنعت نتوانند آن را آنطور که باید درک کنند.
بنابراین همواره یکی از دغدغه های متخصصان HSE‌ ایجاد این همگرایی بین سایر مولفه های HSE‌ و مولفه اقتصادی است.
تا کنون مطالعات زیادی در این خصوص انجام شده ولی شاید یکی از بهترین آنها مطالعه ای است که در سال 2010 انجمن بین المللی تامین اجتماعی(ISSA) با همکاری بیمه تامین اجتماعی آلمان (DGUV) در خصوص میزان هزینه ها و منافع سرمایه گذاری در ایمنی و بهداشت در  39 موسسه اقتصادی آلمانی که در حوزه های مختلفی نظیر انرژی، نساجی، برق و غیره فعالیت می کردند، انجام داد.
هدف اصلی انجام این مطالعه تعیین نقش ایمنی و بهداشت شغلی در میزان منافع اقتصادی سازمان ها و تعیین اثرات آن در اقتصاد خرد سازمان بوده است. در ادامه مهمترین نتایج آن را برای مطالعه دوستان قرار می دهم. فقط توجه داشته باشید که خط کش مورد استفاده در این تحقیق یک خط کش کمی از ۰تا۶ بوده که صفر نشاندهنده بی تاثیر بودن و شش نشان دهنده بالاترین تاثیر  بوده است.
/ 0 نظر / 171 بازدید