امارگیر حرفه ای سایت

امارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت


 

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( HSE-MS)

این وبلاگ تلاش می کند به نشر و ارائه مطالب علمی و کاربردی در زمینه سیستم مدیریت HSE و همچنین آخرین اخبار مرتبط بپردازد.

سیستم مدیریت HSE چیست؟
ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

فلسفه ایجاد سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) 

 انسان از آغاز آفرینش به منظور استمرار حیات به کار و کوشش مجبور بوده و در این راه سختی های بسیاری را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعیت و مصرف بیش از اندازه و برپایی صنایع بزرگ استفاده از انواع ماشین آلات، تجهیزات، فرایندها مواد شیمیایی و ... امری گریز ناپذیر شده است.

صنعتی شدن و تولید فزاینده، مخاطرات گوناگونی را برای نیروی کار به ارمغان آورده و موجب شده نیروی کار در معرض عوامل زیان آور بسیاری قرار گیرد، عواملی که جزء جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار آمده و همواره سلامت نیروی کار را تهدید می کند.


نیروی کار هر کشور به ویژه کشورهای در حال توسعه بخشی پر اهمیت از سرمایه ملی دانسته شده و از پایه های توسعه اقتصادی و اجتماعی انگاشته می شوند. از این رو تامین سلامت کار و کارگر از اهمیتی شایان توجه برخوردار است. بی گمان اقتصادی شکوفا و صنعتی خودکفا بدون داشتن نیروی کار سالم امکان پذیر نخواهد بود.

 این اصل بنیادی و مهم که تامین نیازهای بشر به گونه ای که با اثرات سوئی بر سلامت انسان، محیط کار و محیط زیست همراه نباشد (عدم هرگونه آسیب به منابع پایه جهانی و حفظ قابلیتهای تولید در آینده) تنها  از طریق استراتژی توسعه پایدار امکان پذیر می باشد. بهمین منظور امروزه، صنایع در کشورهای توسعه یافته این اصل  را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده ا ند و با این هدف سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست را که ضامن توسعه پایدار و همه جانبه است را به عنوان رویکردی سیستماتیک و بسیار منظم در سه جنبه بهداشت صنعتی، ایمنی و محیط زیست به صورت یکپارچه و در قالب عملیات پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات با همگرایی نیروهای انسانی، امکانات و تجهیزات استقرار و توسعه داده تا همواره در ایجاد محیطی سالم و دور از هر گونه حادثه، خسارت، آسیب و ضایعات، افزایش بهره وری، کسب منافع اقتصادی و تقویت سلامت گام بردارند.

این رویکرد علاوه بر مقابله با بیماری، آسیب، خسارت و ضایعات به زمینه های گسترده سعادت و رفاه زندگی و محیط کار می پردازد و معنای علمی آن درآمیخته شدن تولید اقتصادی با ایجاد سطح زندگی و کار مناسب و تعالی یافته است. بنابراین با اتخاذ این رویکرد یک توسعه صنعتی مناسب و مردم گرا( توسعه پایدار) که منتج به سلامتی است حاصل می گردد.

لذا واضح و مبرهن است که حفظ و ارتقاء سطح سلامت کار یکی از اهداف سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد.

دلایل ایجاد سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE-MS)                                                                                                                                                                                                                       

 مزایای ایجاد و استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE-MS)

 • شناخت کافی خطرات در محیط کار
 • ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی سازمان
 • تعیین مسئولیتها در ساختاری مشخص
 • ارزیابی مؤثر ریسکهاوکاهش مؤثر هر یک
 • کاهش زیانهای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث
 • محافظت از افراد، جامعه، اموال و محیط زیست
 • ایجاد زمینه های مناسب برای استفاده از توان فکری بالقوه کارکنان  از طریق مشارکت آنان
 • امکان خود ارزیابی سازمان برای تطبیق با یک سیستم مدیریت HSE
 • در چنین سیستمی فعالیتها هدفمند شده، مدیریت ارشد وکارکنان متعهد گردیده، صلاحیتها، نقشها ومسئولیتها تعریف ومنابع مورد نیاز تامین می گردد.
 • تمامی مدیران وکارکنان در تمام سطوح آموزشهای لازم رادیده، حوادث وآسیبها گزارش شده ومستند سازی و اطلاع رسانی درتمامی جنبه ها وجود دارد.
 • ملاحظه همزمان موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست، علاوه بر حذف فعالیت های موازی بدلیل ایجاد تعادل فنی و اقتصادی سبب سهولت در افزایش بهره وری و توسعه پایدار نیز می گردد.

رمز موفقیت سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

1.بنا نهادن یک خط مشی و فرهنگ سازمانی مؤثر از سوی سازمان مادر

2.ایجاد نمودن چارچوب کار توسط مدیریت ارشد سازمان بطوریکه خط مشی HSEدر سرتاسر سازمان تداوم یابد.

3.قرار دادن موضوع HSEدر ساختارهای سازمانی، آرمانها، اهداف، سیستم های پاداش و دیگر فرآیند های ضروری جهت استمرار کار

 

عوامل مورد مطالعه در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

 •   نیروی انسانی: از نقطه نظر صدمات ، بیماری و مرگ
 •    تجهیزات: از نقطه نظر اتلاف سرمایه و یا سرویس و جایگزینی آنها
 •   محیط زیست: از نقطه نظر تأثیر آلاینده های فرآیند یا دیگر رویدادهایی که تأثیر سوء بر محیط زیست خواهند داشت
 •     تولید: از نقطه نظر از دست دادن فرصت تولید

 

امارگیر حرفه ای سایت

امارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت

 
 
 
--- عباس زراءنژاد-hse page contents