امارگیر حرفه ای سایت

امارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت


 

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( HSE-MS)

این وبلاگ تلاش می کند به نشر و ارائه مطالب علمی و کاربردی در زمینه سیستم مدیریت HSE و همچنین آخرین اخبار مرتبط بپردازد.

ضرورت تغییر رویکرد های جاری در مدیریت HSE‌
ساعت ٧:۳٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

شاید به جرات بتوان گفت که رویکردهای سنتی به مدیریت HSE‌ در حال حاضر ضمن اینکه فرصتهای ارزشمندی را از مدیران سازمان ها صلب کرده است، آنها را با محدودیت ها و جالش های متعددی در حوزه های فنی و مدیریتی مواجه ساخته است، به این منظور قصد دارم بتدریج در مورد برخی از رویکردهای غلط جاری در سازمانها در رابطه با مدیریت HSE مطالبی را ارائه کنم، به این امید که مورد استفاده قرار گیرد و در تغییر رویکردهای مدیران تصمیم گیر در این حوزه موثر واقع شود.

شاد مهمترین تغییری که باید رخ دهد، تغییر رویکرد وظیفه ای (Functional Approach)  به رویکرد فرایندی (Process Approach) در مدیریت HSE‌باشد.

در حال حاضر رویکرد سازمان ها نسبت به HSE  یک رویکرد وظیفه ای است به این معنا که مسئولیتهای HSE به طور کامل به واحد HSE واگذار شده است.  این موضوع باعث می شود که مدیران و کارکنان سایر واحدهای سازمانی در قبال موضوعات HSE آن طور که باید و شاید احساس مسئولیت نداشته و مسئولیت را متوجه واحد HSE بدانند. در این حالت اثربخشی سازمان در زمینه HSE بسیار کاهش پیدا می کند.در حالیکه اثربخشی HSE در هر سازمانی مستلزم همکاری و هماهنگی متقابل تمامی واحدهای سازمانی است. بنابراین با توجه به اینکه در وظایف سایر واحدهای سازمانی، وظایف HSE به روشنی تعریف نشده و مسئولیتهای HSE به آنها واگذار نشده است، انعطاف‌پذیری کافی برای تطبیق سریع وظایف تخصصی و عملکرد خود با HSE در این واحدها وجود ندارد.

 به عبارت دیگر  با توجه به عدم تعریف وظایف و تبیین مسولیتهای خاصHSE برای هر واحد سازمانی، همکاری واحدها با HSE تضعیف شده و بین آنها تضاد و تزاحم ایجاد شود و مسئول هر واحد فقط به فکر واحد خود باشد، این امر نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و تضعیف سازمان به همراه ندارد.

دراین نوع سازمان‌دهی، انعطاف و پویایی را از بین می برد. رویکردی که در مقابل رویکرد وظیفه ای به سازمانها پیشنهاد می شود رویکرد فرایندی است. رویکرد فرایندی به این معناست که تمامی واحدهای سازمانی باید در فرایندهای کاری خود HSE را نیز مدنظر قرار داده و فرایند خود را بر اساس آن طراحی و اجرا نمایند.

مهمترین و حیاتی ترین عامل برای گذار از مدیریت وظیفه ای به مدیریت فرایندی در HSE  تغییر فضای ذهنی مدیران در سطوح مختلف می باشد. یکی از مشکلات فراگیر در سازمانها بخشی نگری است. به این معنا که مدیران و کارکنان هر بخش به جای توجه به منافع کل سازمان، تنها منافع واحد خود را درنظر می گیرند. مثلاً بخش تولید  اقدام به تولید حـــداکثر می کند، بدون درنظر گرفتن این مسئله که این اقــدام چه تهدیداتی را در حوزه HSE به سازمان تحمیل می کند. ســازمان باید این طرزفکر را ترویج کند که تمامی مدیران و کارکنان اثر کار و تصمیم خود را بر HSE درنظر بگیرند.

ادامه دارد....


 

امارگیر حرفه ای سایت

امارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت

 
 
 
--- عباس زراءنژاد-hse page contents