امارگیر حرفه ای سایت

امارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت


 

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( HSE-MS)

این وبلاگ تلاش می کند به نشر و ارائه مطالب علمی و کاربردی در زمینه سیستم مدیریت HSE و همچنین آخرین اخبار مرتبط بپردازد.

مدیریت پروژه حلقه ای از حلقه های گمشده HSE
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

امروزه در کشور ما اغلب کارشناسان و متخصصان HSE در زمینه های تخصصی HSEآموزشهای لازم را فراگرفته و به تجربیات مفیدی نیز دست یافته اند ولی بسیاری از آنها فرصتی برای برخورداری از دانش مدیریت، برنامه ریزی و کنترل نیافته اند. در حالی که این موضوع یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که کارشناسان و متخصصان HSE باید در کنار دانش و اطلاعات خاص رشتۀ خود از شیوه های علمی مدیریت صنعتی، برنامه ریزی و کنترل نیز برخوردار گردند.

لذا در نظر دارم یک سلسله مطالب دنباله دار در این زمینه ارائه کنم که شامل مفاهیم مدیریت پروژه، کلیاتی در مورد ساختار سازمانی پروژه و مراحل اجرای یک پروژه از لحظه ای که موضوع بصورت یک نظریه در فکر بوجود می آید تا آن موقع که پروژه تکمیل شده و آماده بهره برداری می گردد، باشد.

1- تعاریف

در زبان های گوناگون و حتی در سازمانهای مختلف هر کشور در مورد واژه ‌های برنامه (Plan) ، طرح(Program) یا پروژه ( Project)، مدیریت پروژه(Project Management ) و کنترل پروژه (Project Control ) اختلافات لغوی ، معنایی و قانونی وجود دارد؛ از این رو چهار چوب آنان روشن و آشکار نیست و گاه به جای یکدیگر نیز استفاده می‌شوند. ولی به نظر می رسد بهترین تعاریفی که می توان برای واژه های مذکور به کار برد عبارتند از:

1-1-برنامه (Plan)

آرمان ها و اهداف تعیین ‌شدۀ سازمان در سطح برنامه‌ریزی بلند مدت یا استراتژیک، برنامه (Plan) نامیده می‌شودکه این برنامه ‌ها دارای اهداف کیفی می‌ باشند . مانند برنامۀ توسعۀ صنایع شیمیایی و برنامۀ توسعۀ شبکه راه ‌های کشوری. دستیابی به این اهداف و آرمان ها در یک فاصله زمانی بلندمدت که معمولاً بین ده تا بیست‌ و پنج سال است، امکانپذیر می‌باشد .

2-1- طرح (Program)

پس از اینکه برنامه‌ ها در سطح برنامه ‌ریزی بلندمدت مشخص گردیدند، هر برنامه در سطح برنامه ‌ریزی میان ‌مدت یا تاکتیکی توسط مدیریت طراز اول یا سیستم اجرایی کشور به مجموعه ‌ای از طرح ها (Program) یا برنامه ‌های اجرایی تفکیک می‌شود که شامل مجموعه ‌ای از تصمیمات مقطعی یا اجرایی هستند که ظرف پنج تا ده سال آینده باید اجرا و به نتایج موردنظر برسند.

3-1- پروژه (Project)

هر طرح در سطح برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت یا اجرایی توسط واحدهای ستادی یا سطوح مدیریت میانی سازمان به مجموعه کارها و عملیاتی که آن را پروژه (Project) می‌نامند، تبدیل و تقسیم می‌شود.
یک پروژه، مجموعه ‌ای از فعالیت ها می باشد که برای دستیابی به منظور یا هدف خاصی انجام می ‌گیرد . پروژه ‌ها شامل فعالیت هایی هستند که باید در تاریخ های مشخص و تعیین شده، با هزینه‌ هایی معین و کیفیت تعریف ‌شده ‌ای به انجام رسند؛ لازمۀ موفقیت هر پروژه، دستیابی توأم به هر سه پارامتر زمان ، هزینه و کیفیت مشخص است و خارج شدن هر یک از سه عامل مذکور از حدود تعیین شده، می‌تواند به انجام پروژه ‌ای ناموفق و غیر اقتصادی منجر شود.

4-1-پروژهHSE

یک پروژه HSE را می توان بصورت زیر تعریف کرد:

«مجموعه ای از فعالیتهای مرتبط با HSE که برای دستیابی به منظور یا هدفی خاص انجام میگیرند». پروژه های HSE شامل فعالیت هایی هستند که باید در تاریخ های معین و با استفاده از منابع مالی و انسانی مشخص اجرا شوند. این پروژه ها ممکن است کارهایی باشند که انجام آنها در فواصل زمانی مشخصی لازم می شود نظیر بازرسی ها و ممیزی های HSE ، طرح ایمن سازی تعمیرات اساسی یک پالایشگاه و یا کارهایی باشند که فقط یکبار توسط سازمان انجام خواهند گرفت مثل پروژه های تحقیقاتی.

با توجه به آنچه گفته شد اموری نظیر ارزیابی ریسک، کنترل ریسک های شناسایی شده، ایمن سازی عملیات، احداث تصفیه خانه، تشکیل یک سمینار یا کارگاه آموزشیHSE ، تهیه و تنظیم یک گزارش، تدوین روش های اجرایی و دستورالعمل هایHSE و هزاران مورد دیگر که توسط انسان انجام می گیرد هر یک به خودی خود یک پروژه می باشند.

2- سازمان یک پروژه HSE

برای دستیابی به اهداف یک پروژۀ HSE لازم است سازمانی برای اجرای فعالیتهای لازم تشکیل گردد. این سازمان باید دارای منابع و امکانات کافی و مناسب برای اجرای پروژه باشد. منابع و امکانات نظیر سیاستها، روشها و برنامه های اجرایی بصورت داده ها (ورودی ها‌) به سازمان وارد شده و طی فرایند مدیریت و کنترل به صورت صحیح و مناسب برای اجرای فعالیتها مطابق با اهداف پروژه که در حقیقت همان ستاده های (خروجی های) سازمان بوده به کار گرفته می شوند. در حقیقت سازمان برای دستیابی به ستاده ها تشکیل شده و فعالیت های لازم را با کاربرد ورودی ها به اجرا درآورده است.          

برای داشتن امکانات لازم جهت کنترل نحوۀ پیشرفت کارها و مقایسه بازدۀ عملی سازمان با آنچه که در چارچوب سیاستها و خط مشی ها برنامه ریزی شده، لازم است اطلاعات مناسبی از نحوه پیشرفت کارها به مدیریت برسد. این اطلاعات نشاندهندۀ عواملی نظیر تاریخ های اجرای مراحل مختلف کارها، نیروی انسانی و هزینۀ صرف شده، کیفیت کارهای انجام شده و سایر اطلاعاتی است که می تواند مدیریت را در تصمیم گیری برای اجرای مراحل بعدی پروژه یاری نماید. برای اینکه چنین اطلاعاتی به طور مرتب و به شکلی مناسب به مدیریت برسد تشکیل یک سیستم اطلاعات بازتابی به عنوان بخشی از سازمان پروژه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. سیستم اطلاعات بازتابی با برقراری یک کانال ارتباطی بین ستاده ها (خروجی ها) و مدیریت، به طور مستمر اطلاعات لازم را از ستاده ها برداشت نموده و به مسئولین اجرای پروژه بازتاب می دهد.

مدیریت پروژه می تواند با تجزیه و تحلیل اطلاعات بازتابی پیشرفت کارها و نحوه کاربرد امکانات و منابع را کنترل نموده و در موارد لازم نسبت به ایجاد تغییراتی جهت تصحیح و بهسازی سیاستها، روشها و برنامه ها اقدام نماید و یا در خصوصیات سایر منابع یا امکانات تغییراتی را بوجود آورد. بدیهی است ایجاد تغییرات در داده ها یک کار مستمر و الزامی نبوده و در صورتی که قبل از اجرای پروژه، برنامه ریزی با دقت کافی انجام نگرفته باشد ممکن است ضرورت داشته باشد.

 


 

امارگیر حرفه ای سایت

امارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت

 
 
 
--- عباس زراءنژاد-hse page contents