امارگیر حرفه ای سایت

امارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت


 

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( HSE-MS)

این وبلاگ تلاش می کند به نشر و ارائه مطالب علمی و کاربردی در زمینه سیستم مدیریت HSE و همچنین آخرین اخبار مرتبط بپردازد.

مدیریت ریسک و جایگاه آن در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (قسمت سوم)
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

شناسایی خطرات (HAZARD IDENTIFIFCATION)

بر اساس بند 1-4 عنصر چهارم راهنمای سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمان ها و همچنین پیمانکاران آنها باید روشی مناسب برای شناسایی نظام مند خطرات بالقوه آسیب رسان و اثرات ناشی از فعالیت ها یا تاثیر گرفته از آنها را به کار گیرند. دامنه این حوزه باید تمام فعالیت ها از ابتدا (قبل از مالکیت زمین) تا انتهای فرآیند، رهاسازی و دفع خروجی ها (Disposal) را در برگیرد.


مطالعات شناسایی خطرات باید شامل موارد زیر باشد:

  •  شناسایی خطرات (HAZID) در مراحل طراحی، ساخت، پیش راه اندای و راه اندازی
  • شناسایی خطرات در شرایط عملیاتی عادی و غیر عادی، شامل توقف اضطراری، تعمیر و نگهداری و راه اندازی مجدد.
  • بررسی رویدادها و شناسایی خطرات بالقوه شرایط اضطراری ناشی از:

-        آلودگی مواد اولیه یا مصرفی و محصولات

-        عیوب ساختاری

-        شرایط اقلیمی، جغرافیایی ودیگر سوانح طبیعی

-        خرابکاری ها و ضعف سیستم های امنیتی (حراستی)

-        فاکتورهای انسانی عامل بروز وقفه یا از کارافتادگی در استقرار سیستم مدیریت HSE

-        برچیدن، پایان یافتن و انهدام یا از سرویس خارج کردن و دفع

-        شناسایی خطرات بالقوه آسیب رسان و تاثیرات آنها ناشی از فعالیتهای گذشته کارکنان در همه سطوح سازمان،

باید در شناسایی مخاطرات بالقوه آسیب رسان و تاثیرات نامطلوب آنها، مدنظر قرار گیرد.

در ادامه عمده ترین تعاریف و روشهای مورد نیاز در فرآیند شناسایی خطرات که جهت اجرای صحیح و اصولی فرآیند، آشنایی با آنها ضروری می باشد، ذکر می گردد:

  • خطر (Hazard)

 به شرایطی اطلاق می شود که دارای پتانسیل رساندن آسیب وصدمه به کارکنان، خسارت به وسایل، تجهیزات، ساختمان ها، محیط زیست و از بین بردن مواد یا کاهش قدرت کارائی در اجرای یک عمل از قبل تعیین شده می باشد.

  • مخاطره (Danger)

              قرار گرفتن در معرض یک خطر را ، مخاطره گویند. به عبارت دیگر، وقتی یک خطر از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل می شود، مخاطره رخ می دهد.

  • انواع خطرات (Type of Hazard)

1. خطرات فیزیکی: هر عاملی که ماهیت فیزیکی دارد و علم فیزیک در مورد آن کاربرد دارد مانند تغییر فاز ماده، انتقال گرما، تبخیر و ایجاد سرما.

2. خطرات شیمیایی: مواد گوناگونی را در بر می گیرد که می توانند خطرناک باشند. خطراتی مانند اشتعال، انفجار، ناپایداری و میل ترکیبی فراوان جزء این دسته از خطرات به حساب می آیند.

3.خطرات بهداشتی: مواد شیمیایی یا هر ماده دیگری که بر پایه مدارک علمی می تواند اثرات آنی یا دراز مدت در سلامتی افراد در معرض داشته باشد مانند مواد سرطانزا، مواد سمی، و . . .

4.خطرات مکانیکی: به شکل ضربه، سایش، برش و . . .

5.خطرات بیولوژیک: خطرات ناشی از میکروارگانیسم ها مانند عوامل میکروبی و . . .

6.خطرات روانی و اجتماعی: مانند محیط کار پر تنش، مسائل اقتصادی و فرهنگی و . . .

 

  •  روش های شناسایی خطرات

شناسایی خطرات بخش اصلی فرآیند مدیریت ریسک را تشکیل می دهد. کشف منابع عمده خطر و کلیه عواملی که می توانند به عنوان شروع کننده حادثه عمل کنند، باید بعنوان یک هدف اصلی مد نظر قرار گیرند.باید توجه داشت هنگامی که یک روش خاصی برای شناسایی خطرات بکار گرفته می شود، بخشی از انواع خطرات شناسایی می شوند ولی ممکن است خطرات دیگری از نظر دور بماند. بنابراین باید همیشه ترکیبی از روشهای مختلف شناسایی خطرات مورد استفاده قرار گیرند. این روشها عبارتند از:

1- تجربیات موجود - Experiment

2- استانداردها و الزامات قانونی- Standards and Legal Requirements 

3- چک لیست ها-  Checklist

4- نتایج حاصل از ممیزیهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست-  Result of HSE Audits 

5- نتایج حاصل از بازرسی های بهداشت، ایمنی و محیط زیست- 

Result of HSE Inspection 

6- نتایج حاصل از بازنگری های Result of HSE Review  - HSE 

7- نتایج حاصل از آنالیز مشاغل    Result of Task/Job Analysis   

8- گزارشات حوادث و شبه حوادث  Result of Accident and Nearmiss Report   

9- تکنیک های سیستماتیک آنالیز خطر نظیر  PHA و HAZOP و ... .

این روشها را می توان بصورت جداگانه یا بصورت ترکیبی مورد استفاده قرار داد.

توجه: کلیه نواقص سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری (Failure) و حوادث ناشی از خطاهای انسانی (Human Error) نیز باید در فاز شناسایی خطرات مد نظر قرار گیرد.

ادامه دارد....


 

امارگیر حرفه ای سایت

امارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت

 
 
 
--- عباس زراءنژاد-hse page contents