امارگیر حرفه ای سایت

امارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت


 

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( HSE-MS)

این وبلاگ تلاش می کند به نشر و ارائه مطالب علمی و کاربردی در زمینه سیستم مدیریت HSE و همچنین آخرین اخبار مرتبط بپردازد.

مستند سازی در سیستم مدیریت بهداشت, ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) -قسمت اول
ساعت ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

مستندسازی روش مفید و موثری جهت شناسایی، مدون کردن و کنترل فعالیتها و فرایندهای موثر بر فعالیتها و خدمات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) در هر سازمانی به شمار می رود. مستندسازی باعث می شود تا کلیه فعالیتها و فرایندها به صورت مکتوب درآمده و سوابق اجرای آنها ایجاد و امکان بهبود مستمر آنها فراهم گردد.

از این رو در نظر دارم در یک سلسله مطالب دنباله دار، اصول و مبانی مستندسازی در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)  را تشریح کنم. مدارک سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)  دارای چهار سطح اصلی می باشد که عبارتند از:


الف- مدارک سطح اول : خط مشی و نظامنامه مدیریت

ب- مدارک سطح دوم : روشهای اجرایی

ج- مدارک سطح سوم : دستورالعمل ها

د- مدارک سطح چهارم : سایر مدارک

مستندات سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط­ زیست در هر یک از سطوح جهارگانه فوق الذکر می­تواند بر روی هر نوع واسط الکترونیکی یا کاغذی (مکتوب) ثبت شوند.

تشریح ساختار مدارک

1-        ساختار مدارک سطح اول

1-1-    نظامنامه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS Manual) قابل ارائه به گروه های ذینفع و مشتریان بوده و به عنوان مدرکی است که سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) سازمان را مشخص و معرفی می نماید و چگونگی اجرای آن را شرح می دهد. نظامنامه دارای قسمتهایی از قبیل فهرست، کلیات، مشخصات سازمان، خط مشی، تشریح الزامات استاندارد، فرآیندها و فهرست روشهای اجرایی می باشد. نظامنامه سیستم مدیریت HSE برای هر سازمانی منحصر به فرد بوده و ساختار آن می تواند دارای قابلیت انعطاف باشد. شکل، محتویات یا روش معرفی و چگونگی مدون کردن سیستم مدیریت HSE برای انواع سازمان ها یکسان نیست. (انشاءالله در بحث های آینده به تفصیل در مورد نظامنامه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS Manual) و چگونگی تدوین آن در سازمان ها خواهم پرداخت)

1-2-    خط­ مشی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط­زیست(HSE-MS Policy Statement)  مقاصد و جهت گیری کلی یک سازمان را در رابطه با بهداشت، ایمنی و محیط زیست بیان می کند. خط مشی که شامل تعهدات سازمان در رابطه با HSE می باشد، باید توسط مدیریت ارشد سازمان به صورت رسمی اعلام و ابلاغ گردد.

1-3-      اهداف سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS Objectives) عموماً مبتنی بر خط مشی HSE سازمان بوده و باید دست یافتنی، قابل زمانبندی، مشخص، قابل درک و قابل اندازه گیری باشد.

2-        ساختار مدارک سطح دوم و سوم

2-1-    روش اجرایی(Procedure): مدرکی است که روش اجرای یک فعالیت یا یک فرایند را تشریح می­نماید.  اهداف و دامنه کاربرد یک فعالیت، اینکه چه کاری باید انجام شود و به وسیله چه شخصی، چه هنگام، در کجا و چگونه باید انجام بگیرد، از چه مواد، تجهیزات و مدارکی باید استفاده شود و چکونه آن را کنترل و ثبت کرد از جمله مواردی است که در یک روش اجرایی شرح داده می یشود.

2-2-    دستورالعمل های کاری (Work Instruction): دستورالعمل های کاری شرح گام به گام کارهایی است (Tasks) که در جهت اجرای یک روش اجرایییا یک فعالیت خاص تعریف می شود. نکته مهم این است که دستورالعمل هههای کاری بایستی بر طبق ترتیب و توالی عملیات (گام به گام) تهیه شود تا الزامات و فعالیت های مرتبط را منعکس نماید.

نکته مهم: تفاوت اصلی بین روش اجرایی و دستورالعمل های کاری این است که یک روش اجرایی برای تشریح گردش کار یک فرآیند و دستورالعمل کاری برای تشریح جزییات نحوه انجام یک کار خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

به منظور سهولت در استفاده از این نوع مدارک و نیز ایجاد هماهنگی در نگارش مدارک، مدرک در دست تهیه حتی الامکان دارای عناوین زیر می باشد:

  •  هدف : در این بخش ، هدف از تهیه مدرک شرح داده می شود.
  • دامنه کاربرد : در این بخش ، محدوده و چارچوبی که مدرک تهیه شده دارای اعتبار است شرح  داده  می شود.
  • تعاریف : در این بخش اصطلاحاتی که ممکن است برای خواننده کاملاً آشنا نباشد تشریح می شود .
  • مراجع: در این بخش رفرنس ها و مراجع مورد استفاده بیان می شود.
  • مسئولیتها : در این بخش مسئولیتهای اجرای روش اجرای بیان می شود.
  • شرح فعالیت ها: در این بخش مهارتها، تجهیزات مورد نیاز، نحوه گردش کار و یا  انجام کار تشریح می گردد.
  • مدارک مرتبط : کلیه مدارکی که در روش اجرا به آنها اشاره گردیده ، در این بخش نوشته می شوند.
  • پیوست ها :  در این بخش پیوست­هایی که دارای اطلاعات پشتیبانی کننده هستند نیز باید درج گردد.
  • دارندگان: در این بخش اسامی اشخاصی که باید همواره یک نسخه به روز از روش اجرای را در اختیار داشته باشند، بیان می شود.

3-         ساختار مدارک سطح چهارم

این مدارک که شامل مدارک فنی، مهندسی، فرآیندی، آزمایشگاهی، استانداردها، روشهای تست، الزامات قانونی، فرمها، سوابق، گزارشها و مدارک برون سازمانی می باشند با توجه به نوع آنها دارای ساختارهای متفاوت میباشند.

ادامه دارد....


 

امارگیر حرفه ای سایت

امارگیر حرفه ای وبلاگ و سایت

 
 
 
--- عباس زراءنژاد-hse page contents